Aanmeldformulier BC Bumpers

Privacy
Privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Bij BC Bumpers willen we ervoor zorgen dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens, welke gegevens wij van u hebben, verzamelen en gebruiken. Kijk voor meer informatie over het huisreglement en de privacyverklaring op onze website www.bcbumpers.nl. De ledenadministratie en secretaris van BC Bumpers zien er op toe dat na 2 jaar uw gegevens worden vernietigd. Voor een reünie en jubileumfeesten willen we graag een archief aanleggen. Daarvoor zullen we uw persoonsgegevens max. 15 jaar bewaren tenzij u dit op dit aanmeldformulier anders heeft aangegeven. De persoonsgegevens die we opslaan in een archief zullen alleen de NAWGTE zijn (N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, G = Geslacht, T = Telefoon, E = e-mailadres).