Veilige Sport

Bij BC Bumpers vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en dat er veilig gesport kan worden. Op basis van het stappenplan van het landelijke Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF hebben wij maatregelen genomen om onze vereniging veilig te maken en houden. 

De huisregels en gedragscodes geven de grenzen, verwachtingen en afspraken aan. Dit helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en indien ze overschreden worden aan te pakken. De huisregels worden aan het begin van ieder seizoen door de coaches met de ouders en de spelers besproken.

 

Trainers en coaches van BC Bumpers worden bij hun aanstelling gescreend. Alle trainers en coaches hebben een kennismakingsgesprek met een bestuurslid wanneer zij bij BC Bumpers komen. Een referentiecheck en een check in het landelijk registratiesysteem seksuele intimidatie van de sportbond vindt plaats. Wij vragen alle begeleiders zoals trainers en coaches om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG moet om de vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. Daarnaast vragen wij alle begeleiders de gedragscode te ondertekenen. Trainers en coaches worden ingeschreven bij de sportbond. 

 

Er vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen de vertrouwenscontactpersonen en het bestuur om het beleid rondom gedragscodes, huisregels en veiligheid onder de loep te nemen en om eventuele verbeterpunten of acties rond dit onderwerp te bespreken.