Contributie overzicht

Bij het betalen van de contributie kan worden gekozen voor betaling in 1, 2 of 4 termijnen. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. In september wordt altijd de eerste termijn ingehouden worden via automatische incasso. In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen voor dit seizoen. Met vragen over contributies kun je terecht bij de penningmeester.

Ouders en verzorgers van kinderen t/m 18 jaar die moeite hebben om de contributie te betalen kunnen mogelijk een beroep doen op een vergoeding via het Jeugdfonds. Kijk hiervoor op onze informatiepagina.

Ten aanzien van de contributies gelden de volgende bepalingen:

  • Informatie of vragen over de contributie? Stel ze aan penningmeester@bcbumpers.nl
  • Wanneer je tijdens het seizoen lid wordt bepaalt de contributietabel de totale contributie. De tabel houdt rekening met leeftijd en maand van aanmelding.
  • Jaarlijkse verhogingen van de contributie worden vastgesteld door het bestuur en verantwoord op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Elk jaar wordt de contributie geïndexeerd.
  • Afmelden kan alleen schriftelijk per e-mail via ledenadministratie@bcbumpers.nl, ook als je dit mondeling laat weten aan je trainer of aan het bestuur. Afmelding is alleen mogelijk per half seizoen en reeds betaalde contributie wordt naar rato verrekend.
  • Alle betalingen van contributie vinden plaats via automatische incasso. Deze bepaling geldt voor alle leden.