Contributie overzicht

Bij BC Bumpers betalen alle leden contributie. Er kan worden gekozen voor betaling in 2 of 4 termijnen. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. In september wordt altijd de eerste termijn ingehouden worden via automatische incasso. In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen voor dit seizoen. Met vragen over contributies kun je terecht bij de penningmeester.

Ten aanzien van de contributies gelden de volgende bepalingen:

  • Wanneer je tijdens het seizoen lid wordt bepaalt de contributietabel de totale contributie. De tabel houdt rekening met leeftijd en maand van aanmelding.
  • Jaarlijkse verhogingen van de contributie worden vastgesteld door het bestuur en verantwoord op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Elk jaar wordt de contributie geïndexeerd.
  • Afmelden kan alleen schriftelijk per e-mail. Ook als je dit mondeling laat weten aan je trainer of aan het bestuur dien je dit via e-mail te bevestigen. Afmelding is alleen mogelijk per half seizoen. In de contributietabel staat wat de verschuldigde contributie is op het moment van afmelding.
  • Alle betalingen van contributie vinden plaats via automatische incasso. Deze bepaling geldt voor alle leden.