De geschiedenis van BC Bumpers Sittard

Bumpers is in 1969 ontstaan uit een vriendenclub van Don Kiesjot (later Fenix, nu Volt!), een vroegere jeugdsociëteit in Sittard waarvan Math Gijsen bestuurslid was. De eerste basketbal trainingen vonden plaats in september 1969 en wel op de woensdagmiddagen in een gymzaal aan de Engelenkampstraat. De contributie: 75 cent per training!

De eerste trainer  was Wil Kremer, een CIOS- leerling die bij Math Gijsen in de straat woonde. Via hem kwam er al gauw contact met Cees Vossen, een CIOS-leraar met een zwak voor basketbal. Op 17 december 1969 werd de eerste demonstratie van deze mooie sport gegeven aan leerlingen van middelbare en ook lagere scholen en er meldden zich al gauw een twintigtal leden aan.

De naam van de nieuwe vereniging was in eerste instantie B.C. Sittard, maar dat veranderde al snel in de huidige naam Bumpers, afgeleid van een LP-hoes uit 1970 waarop een paar hippe All-Stars van Converse te zien waren.

 

bball2

Vallen en opstaan

Na een paar jaar van vallen en opstaan kreeg de club in 1973 een aantal zeer goede spelers, afkomstig van de AFCENT uit Brunssum. Onder leiding van Jimmy Fernandez en Leslie Rogers steeg Bumpers in 1974 in één keer door naar de landelijke 2e divisie waar men met de kerst zelfs bovenaan stond. Promotie naar de 1e divisie lag binnen handbereik. Helaas kwamen de sterkste spelers van Bumpers na de kerst niet meer terug uit de States. Men moest weer op eigen benen staan, wat resulteerde in een plek op rayonniveau.

De club was in de eerste 10 jaar niet groot en beperkte zich tot zo’n 60 leden en vijf competitie spelende teams. In de tachtiger jaren wisselde de eerste generatie senioren spelers en bestuur met nieuwe aanwas en groeide de vereniging door naar een kleine 80 leden. De CIOS-hal bij het zwembad werd verruild voor de nieuw gebouwde stadssporthal. Om nieuwe jeugdleden aan te trekken werden clinics op scholen georganiseerd, al was de toeloop teleurstellend. Dit veranderde plotsklaps door de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Door deelname van het “Dreamteam” werd de sport populair onder de jeugd en ook het basketbal schoeisel was “hot”, ook om op straat op te lopen.

 

Legendarisch

Legendarisch is nog de eerste echte leren basketbalschoen van Adidas nl de ‘Top Ten”. Dit was 1000% verschil met de stoffen Converse sneakers waar de eerste tien jaar op moest worden gespeeld. De organisatie binnen de club verbeterde door mensen die langer in hun bestuursfunctie konden blijven. In de 70-er jaren was er ook al sprake van “slechte betalers” maar het innen van de contributie verliep stroef. Overmaken van geld was er niet bij, er moest handje contantje afgerekend worden op de wekelijkse training waar het geld werd opgeborgen in de sigarendoos van de familie Bosten. De eerste sponsor in die dagen was restaurant de Aubelerberg in het Limbrichterveld. In ruil voor de sponsoring moest men uithelpen bij de wekelijkse kienavonden op vrijdagvond waar een paar maal per week diverse bussen met Belgische senioren naartoe werden gereden.

Clubblad

Math Gijsen, de oprichter, is nog in het bezit van met de hand geschreven verslagen die wekelijks onder de leden werden verspreid. Een heel gedoe, want je moest maar hopen dat iedereen er was. Het omvatte veelal een overzicht van de wedstrijden, jurerings- en scheidsrechtersprogramma voor de komende week. Dit blaadje werd dan op de midweekse training in de gymzaal van de MTS (Valkstraat) uitgedeeld. Herman Visser bracht in 1984 het idee naar voren om een clubblad te starten en na wat zoekwerk werd de eerste redacteur gevonden in de persoon van Rob Geelen. De uitgave frequentie was één keer per maand en het voorwoord werd gedaan door “der moelejaan”. Het clubblad bestaat nog steeds, maar de inhoud is veranderd naar een eenmalig overzicht per jaar van alle relevante competitie-, team en clubinformatie. Door de opkomst van de computer en vooral de e-mail is de communicatie naar elkaar toe intensiever geworden en kan alles meer up to date worden gecommuniceerd. Daar Bumpers natuurlijk niet achter konden blijven is in de zomer van 2002 het initiatief genomen om een eigen website te maken. Ben Veltrop heeft die zomer en het jaar erop veel energie gestoken in de opzet hiervan. Een naam die verder zeker niet mag ontbreken in het overzicht is Frank Schrage. Begin jaren tachtig was het nogal moeilijk om een bestuur op de been te brengen en na een interim bestuur van een paar jaar (Jos Daniels en Armand Matthijs) keerde in 1984 een aantal leden na hun studie terug in Sittard en omstreken. Frank wilde wel voorzitter worden en samen met Bart Janssen werd zo de kern van een jarenlang bestuur geformeerd. Het is vooral aan hen te danken dat Bumpers in die tijd het hoofd boven water hield.

Een gedenkwaardig jaar

Het jaar 1991 gaat de boeken in als een gedenkwaardig jaar. In mei werd deelgenomen aan een recreatief toernooi in Malgrat in Spanje. Met een volledig heren en damesteam werd de busreis aanvaard naar het zonnige zuiden. Tijdens en na afloop van het toernooi was duidelijk dat Bumpers een luidruchtige stempel op het toernooi had achtergelaten. De manier waarop men elkaar supporterde wekte alom bewondering. Rond datzelfde tijdstip werd Bumpers benaderd door het evenementenbureau Stagency. Zij hadden de Harlem Globe Trotters weten te strikken voor een 2-daags optreden in de stadsporthal. Bumpers committeerde zichzelf hieraan door een groot aantal vrijwilligers te strikken welke een nette bijdrage opleverde voor de kas. Via mond op mond reclame maar ook via de media werd de kaartverkoop gestimuleerd en e.e.a. resulteerde op de eerste avond in een record aantal bezoekers, wel 2600! Stampvol was het en we glunderden van trots. Tijdens de voorbereiding werd door het management van de Trotters geëist dat er geen filmopnamen mochten worden gemaakt van het spektakel en dat alle camera’s niet mee naar binnen mochten. De controleurs aan de ingang werden benoemd maar het was vooral Piet Takx die opviel. Getooid met een grote cowboyhoed, gekleed in een lange coyotejas en voorzien van een ZZ top baard boezemde hij iedereen angst in, er was geen discussie mogelijk en alle tassen gingen vanzelf open voor controle. Na een half uur werd de opstopping voor de ingang echter te groot en moest iedereen uiteindelijk toch ongecontroleerd door worden gelaten.

 

Jaren negentig

Eind jaren tachtig en eind jaren negentig waren de succesjaren bij de dames zowel als heren senioren. Beide hoogste teams behaalden promotie naar de Rayon overgangsklasse waar men een aantal jaren in kon verblijven. Dat spelen op niveau aantrekkelijk was bleek wel uit het feit dat het eenvoudig was om goede spelers aan te trekken. Helaas was het voor beide teams niet mogelijk zich op dit niveau te handhaven. Bij de dames- en heren lijn concentreert men zich de laatste jaren vooral op de oudste jeugd categorieën, reden hiervoor is dat we ook merken dat jeugdige senioren vasthouden een hele opgave blijkt te zijn.

 

2000 tot nu

Vanaf 2000 is Bumpers een stabiele vereniging gebleken. Waar zusterverenigingen zoals Olympic en Archers het onderspit moesten delven staat Bumpers nog steeds op de kaart. Bestuurlijk had men het voordeel van een ervaren groep mensen maar ook het trainerscorps werd steeds stabieler, aangevuld met oudere jeugd die als trainer de jonge garde onder hun hoede neemt. Inmiddels spelen er ook kinderen van trainers en leden bij de club en zo kon er optimaal worden geprofiteerd van de vele uren aan extra energie die door deze ouders in de trainingen werd gestopt. Dit leidde dan ook tot een paar zeer succesvolle jeugdgroepen en met name bij de meisjes was en is nog steeds heel veel talent aanwezig. Niet onvermeld mag blijven dat ondertussen vijf Bumpers leden het tot de jeugd selecties van Nederland hebben geschopt. Dit feit is niet onopgemerkt gebleven in de basketbalwereld, en heeft Bumpers zeker op de basketbalkaart van Nederland gezet. Ook bij de jongens profiteren we momenteel volop van de investering gedaan rond die jaren met succesvolle oudere jeugd.

 

bump2-2
bball5-1

Jeugdolympiade Sittard

De vroegere zelfstandige gemeente Geleen nam al sinds 20 jaar deel aan de jeugdolympiade, een sportevenement dat een tiental sporten omvat. Hier strijdt de jeugd van de zustersteden van Sittard-Geleen om de eer. Basketbal heeft sinds het begin hier een vertegenwoordiging en vorig jaar werd de Olympiade voor de tweede keer in Nederland gehouden. Waar men tijdens eerdere evenementen nooit verder kwam dan een eervolle vermelding behaalden de meiden afgelopen jaar de 1e plaats. Dit resulteerde in veel aandacht van de plaatselijke media voor het team dat geheel uit speelsters van Bumpers bestond. 

Volgend seizoen gaan ze naar Alba en weer ziet het er zowel bij de jongens als meisjes veelbelovend uit.

 

Toekomst

Na in het verleden altijd zelf clinics te hebben gegeven op scholen is Bumpers nu een nieuwe samenwerking gestart met de gemeente Sittard. Samen met de stichting Ecsplore is men het project “In Actie” gestart. Dit project gaat aan een 1000-tal lagere schoolleerlingen en 500 studenten op het voortgezet onderwijs iedereen een 8 tal lessen basketbal aanbieden in de gymlessen tijdens het schooljaar. De lessen worden gegeven door leerlingen van de sport opleiding van de Hogeschool Zuyd. Wie geïnteresseerd is kan terecht bij inloopgroepen die wekelijks bij Bumpers actief zullen zijn. De deelnemers zijn dan nog geen lid van de vereniging en het overstapniveau wordt zo laag mogelijk gemaakt. Zodat iemand die wil starten meteen in een vertrouwde omgeving aan kan haken. 

Bumpers is optimistisch over de kansen op een verbreding van de leden in de onderbouw. Het grote verschil met vroeger is dat de lessen door vaste krachten worden gegeven, de links met scholen structureel van opzet zijn met een programma voor meerdere jaren en dat er opvang is gesecureerd binnen de vereniging. Kortom, we zijn klaar om de komende jaren het basketbal binnen de stadsmuren van deze gemeente prominent op de kaart te zetten.

 

Stadssporthal Sittard

Heden

Bumpers is nu een vereniging met ruim 160 leden. Het gros hiervan zit in de jeugdteams hoewel er ook grote groep recreanten actief is. Aangezien er niet meer zoveel verenigingen in Limburg zijn (10) bezoeken we steeds vaker het Brabantse land om een volle competitie te kunnen spelen. Dit zou men als nadeel kunnen zien, maar feit is dat de spelers dit juist spannend vinden om tegen onbekende tegenstanders te moeten spelen en dus graag de reis aanvaarden.

Aan de competitie wordt momenteel deelgenomen met een tiental teams die op verschillende niveaus actief zijn. Het 1e herenteam speelt momenteel in de hoogste klasse in Limburg, de U20 groepen van zowel de jongens als meisjes spelen op het hoogste rayonniveau (net onder eredivisie) en met dit niveau bewijzen we dat Bumpers tot dit niveau een goede opleiding kan bieden. De meeste groepen trainen twee keer per week, de hoofdaccommodatie is nog steeds de stadssporthal te Sittard.

– Bart Janssen, BC Bumpers