Bestuur van Bumpers

Bij BC Bumpers doen we het samen. Om alles binnen en buiten BC Bumpers zo goed mogelijk te organiseren, heeft een aantal mensen op vrijwillige basis een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden op zich genomen. Samen vormen zij het bestuur. Het bestuur luistert naar spelers, ouders, staf en de NBB en zal altijd dienend en ondersteunend zijn aan de belangen van de club. Onderstaand een overzicht van de bestuursleden en hun rol of taak binnen de club:

  • Voorzitter:                 Nephtalie van Dal
  • Technische zaken:     Bart Janssen
  • Ledenadministratie:  Elke Platzbeecker
  • Financiën:                 Guillaume Smeets
  • Secretariaat:              Elke Platzbeecker
  • Wedstrijdzaken:        Marit Timmermans
  • Communicatie:         Bart Janssen
  • Sponsoring:              Nepthalie van Dal

Als je interesse hebt om deel te nemen aan bestuursactiviteiten of commissies bij BC Bumpers, neem dan contact met ons op! Ook als je niet zeker weet welke rol of taak je zou kunnen vervullen. We zijn altijd op zoek naar mensen die iets voor onze club willen betekenen. Je kunt een mail sturen naar elkeplatzbeecker@live.nl of bartjanssen@cs.com.