Bestuur & commissies

Bij BC Bumpers doen we het samen. Om alles binnen en buiten de club zo goed mogelijk te organiseren, heeft een aantal mensen op vrijwillige basis een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden op zich genomen. Samen vormen ze het bestuur en de commissies. Het bestuur luistert naar spelers, ouders, staf en de NBB en zal altijd dienend en ondersteunend zijn aan de belangen van de club. Dit zijn de bestuursleden en hun rol of taak binnen de club. In het organogram zie je de taken en verantwoordelijkheden per bestuurslid.

Daarnaast zijn er een aantal commissies, deze worden aangestuurd door het bestuur en bestaan uit (oud) leden, coaches, ouders en andere vrijwilligers.

  • Technische- en scheidsrechterszaken
  • Thuiswedstrijden 
  • Kascontrole 
  • Kantine 
  • Evenementen

Als je interesse hebt om deel te nemen aan bestuursactiviteiten of commissies bij BC Bumpers, neem dan contact met ons op! 

We zijn altijd op zoek naar mensen die iets voor onze club willen betekenen. Laat ons dit via een mail aan info@bcbumpers.nl weten!