Augustus 2022

Beste ouders en leden,

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Na het overlijden van onze vorige voorzitter Akkie Kersten heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden met als gevolg dat deze communicatie hierdoor ietwat later is dan normaal. Komend seizoen gaan we met 2 extra teams de competitie in en dit legt extra druk op de organisatie. Sommige teams moeten hierdoor noodgedwongen op een andere dag en locatie trainen. De competitieschema’s worden 25 augustus bevroren. Het clubblad met alle schema’s voor wedstrijden, vervoer, jurering en scheidsrechterstaken komt begin september uit.

Contributie
De eerstvolgende termijn is september 2022. In de ALV is besloten dat de contributie wordt verhoogd per ingang september. Besloten is dat deze betaald kan worden in twee of vier termijnen. In het komende clubblad staat dit verder uitgewerkt

Corona
We gaan ervanuit dat er gewoongetraind kan worden en wedstrijden geen probleem zijn.

Kantinedienst
Op zaterdagen vanaf september 2022 gaan we draaien met kantinediensten op zaterdagen voor ouders. Hiervolgt binnenkort een aparte communicatie over.

De ingang van de Stadssporthal in Sittard waar onze thuiswedstrijden plaatsvinden.