Vertrouwenscontactpersoon van Bumpers

BC Bumpers heeft de volgende vijf uitgangspunten: plezier, sportiviteit, respect, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Deze uitgangspunten hebben we hoog in het vaandel staan en dat zie je terug in wie we zijn en wat we doen. Bij BC Bumpers vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en dat er veilig gesport kan worden. Daarom nemen wij maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Naast de reguliere maatregelen zoals reglementen en gedragscodes heeft BC Bumpers twee vertrouwenscontactpersonen.

  • Wat doet een vertrouwenscontactpersoon precies? 

Wanneer er iets gebeurt wat een vervelend of onveilig gevoel oproept is het altijd belangrijk om dit kenbaar en bespreekbaar te maken. Het liefst met de persoon of personen waar het mee te maken heeft. Als het niet mogelijk is om het met de betreffende persoon te bespreken dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de club. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en bespreekt de situatie met jou. Als je wil kan er samen naar een gewenste oplossing worden gezocht. Als er meer hulp bij nodig is zorgt de vertrouwenscontactpersoon ervoor dat de juiste personen of instanties worden betrokken. Dat kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van de NBB (Nederlandse Basketbal Bond) zijn of het Meldpunt Centrum voor Veilige Sport van het NOC*NSF. De vertrouwenscontactpersoon heeft vooral een adviserende rol. De vertrouwenscontactpersoon kan bij de sportbond terecht voor ondersteuning in de procedurele rol.

  • Bij wat voor soort zaken kun je contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon? 

Bij grensoverschrijdend gedrag van een ander waar jij een onveilig of vervelend gevoel van krijgt. Dat kan verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag zijn, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, pestgedrag of het niet respecteren van personen, meningen of grenzen. Maar ook bij (vermoedens van) andere ernstige situaties die kunnen zorgen voor onveiligheid of onbehagen zoals bijvoorbeeld doping-, drank- of drugsgebruik tijdens de sport.

  • Wie kunnen terecht bij een vertrouwenscontactpersoon?

Alle leden van BC Bumpers, ouders/ verzorgers van sporters, coaches, trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuursleden.

  • Vertrouwenscontactpersonen van BC Bumpers

Op dit moment zijn de aanstaande vertrouwenscontactpersonen bezig met de voorbereidingen op hun taak en de informatievoorziening aan de leden en het bestuur. Zodra dit gereed is kun je hier terugvinden wie de contactpersonen zijn. Wil je nu alvast contact met een vertrouwenscontactpersoon van BC Bumpers dan kun je via onderstaand formulier contact opnemen. Er wordt vertrouwelijk met jouw bericht omgegaan en alleen de vertrouwenscontactpersoon kan jouw bericht lezen.